Skolehaver

I et samarbejde med Lindeskovskolen og MulticenterSyd etableres der skolehaver på Lindeskovskolen.
 
Haverne placeres i grupperinger tilknyttet forskellige faglokaler og alderstrin, som haverne bliver en naturlig del af den daglige undervisning. Der er i den nye skolereform lagt op til en mere alsidig undervisning, som bryder med den traditionelle boglige læring. Skolehaverne giver et rum for aktiv læring, hvor alle kan være med og hvor læringen kommer ind på en ny måde, som underbygger både hukommelsen og forståelse af de underviste emner.
 
Skolehaverne kan integreres i mange forskellige fag og vil blive en fast del i undervisningen. Det vil på sigt være med til at give Lindeskovskolen en klar grøn profil.

Åbning af skolehaver

Testudgave af skolehaver

Med fingrene i jorden

Skolehaver på Lindeskovskolen