Lindholmcenteret

Lindholmcenteret fungerer i dag som et mødested for områdets borgere, men med et løft af de fysiske rammer kan dette liv forstærkes, og nye fællesskaber kan opstå. Derfor indgår kommunen i et tæt samarbejde med ejerne, de forretningsdrivende og brugerne for at udvikle Lindholmcenteret til et stærkt mødested, som samtidig er med til at understøtte og fremvise områdets identitet omkring dyrkning.
 
Der arbejdes med beplantning, for at bløde de mange hårde flader op og danne flere mindre rum, som man har lyst til at opholde sig i. Samtidig skabes der plads til, at de forretningsdrivende også kan lave arrangementer udenfor for på den måde at gøre plads til nye tilbud og mere liv.

Der tegnes på idéer fra workshoppen

Til både skatere og hyggesnak

Anderledes muligheder for at sidde i byrummet

Så er vi i gang ved Lindholmcenteret