Det Vilde Strøg

Det Vilde Strøg er en ny stiforbindelse fra Lindholmcenteret over Gedserbanen til Gundlborgsund. Stien vil være med til at binde området bedre sammen, åbne erhvervsområdet op for liv og udnytte nærheden til vandet.
 
Men selvfølgelig er Det Vilde Strøg mere end bare en sti. Det skal være en oplevelse i sig selv. Et sted, hvor planterne kan – og man opfordres til at gøre det. Et sted, hvor man kan gå på skattejagt efter særlige urter og bær. Et sted, hvor man kan lære naturen og planterne at kende. Langs stien skabes flere forskellige rum til forskellige aktiviteter henvendt til børn og voksne, ro eller leg. På den måde bliver stien for alle og giver plads til at byens rum kan bruges aktivt.

Designkatalog

Muligt samarbejde med Fishing Sealand

Hvordan skal stien se ud…

Anderledes aktiviteter

Idéerne kommer på bordet

Markering af muligt stiforløb

Workshop om Det Vilde Strøg med grundejere

Det Vilde Strøg forener oplevelser og natur

Små rum langs stien giver nyt liv