Byplanmøde

Den 1. og 2. oktober 2015 afholdes Byplanmødet på vores breddegrader i et samarbejde mellem Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner. Det er et stort årligt tilbagevendende arrangement for alle, der har berøring med byplanlægning både fagfolk og politikere. Det er et forum, hvor vi kan høre om nye tiltag, debattere problemstillinger og lære af hinanden.
 
I år er temaet: ”Den regionale by – grænseløs planlægning”. Som planlæggere, skal vi til at forhold os til en mere regional hverdag på tværs af de klassiske grænser. Det sker fordi, danskerne pendler mere, er blevet mere mobile og ikke på samme måde holder sig til mindre klart definerede områder. Så hvordan gør vi det? Og har vi de rigtige værktøjer? Vil være relevante spørgsmål.

Turen går til Dyrk Din By

Med på markedspladsen

Så er standen klar

Tryksagerne er kommet

Planlægningen er i gang